Jenny-Marie Johnsen

El Mar


El Mar fokuserer på reflekser fra solen i det øyeblikket bølgene trekker seg tilbake fra stranden. Videoen er en bevegelse, mens fotografiene er frosne øyeblikk i en evigvarende og alltid foranderlig formasjon. Arbeidet er ikke bare en gjengivelse av den ytre verden. Videoens rytme danner og en indre puls.

Janeke Meyer Utne