Jenny-Marie Johnsen

Sesostris I`s Tempel


Sesostris I`s Tempel 2000 BC, Karnak Egypt.

In commission by KORO, Public art Norway.

https://digitaltmuseum.no/011042533034/farao-sesostris-i-s-tempel-installasjon

University of Tromsø 1995.

Images taken from sunrise to sunset.

 

Templets sokkelsone viser et kart over faraos landområder: en oversikt over øvre- og nedre Egypts distrikter (nomer) med lokalguden og dimensjonene av det pågjeldende distrikt.

Templets søyler viser farao foran forskjellige guder. Hyppigst er guden Amon-Re, Karnaks herre og gudenes konge. Gudene er egentlig krefter i kosmos, de er usynlige for menneskene, men deres sjel (ba) kan ta bolig i en statue eller et tempelrelieff. De fremstillingene som egypterne gjorde seg av gudene – enten i statue eller i relieff – er ikke gudenes sanne skikkelse, men en symbolsk gjengivelse av gudens vesen eller karakteregenskaper. Når Amon vises ityfallisk er det hans egenskaper som mannlig skapergud som fremheves. Farao, som er bindeleddet mellom gudene og menneskene på jorden, mottar livets tegn (ankh-tegnet) fra gudene. Dette spesielt viktige tegn i egyptisk religion er en stilistisk gjengivelse av det kvinnelige kjønnsorgan (skjede, livmor og to eggledere). Dette tegnet forekommer også i Egypternes betegnelse for Legeskole, som de også kalte Livets Hus. 

 

Torben Holm Rasmussen, mag.art.

Formand for Dansk Ægyptologisk Selskab

The Carsten Niebuhr Institute, University of Copenhagen